Våra tjänster

Ekonomi är ett brett område där Pramo bistår med ett tjänsteutbud som möter de uppdrag som våra kunder ser en fördel i att vi tillhandahåller.

Redovisning

Vi på Pramo erbjuder kvalificerad redovisningshjälp av erfarna redovisningskonsulter så att du kan fokusera mer på din verksamhet och dina kunder. Ekonomiska händelser bokförs för att bilda underlag för kontroll och styrning. Kontroll är att utifrån händelser kunna följa upp, rapportera samt analysera vad som hänt under en viss tidsperiod. Detta är en förutsättning för att kunna fatta korrekta ekonomiska beslut. Vi utför arbetet löpande enligt Bokföringslagens regler. Vi levererar därefter en sammanställning och rapportering av finansiella data, såsom balansräkning, resultaträkning och nyckeltal för att ge en korrekt bild av företagets ekonomiska läge.

VILKA UPPGIFTER KAN VÅRA REDOVISNINGSKONSULT HJÄLPA TILL MED?

• Löpande bokföring
• Avstämning
• Momsredovisning
• Fakturering
• Betalningar
• Kontakt och rapportering till Skatteverket och andra myndigheter

Bokslut, årsredovisning

Vi hjälper små och medelstora företag samt mindre koncerner att upprätta årsavslut. Detta ger en rättvisande bild till företagets intressenter.
Revision görs av en extern revisor om bokslut/årsredovisning avser ett aktiebolag med revisorsplikt.
För bolag som inte har revisor utför vi arbete enligt REX –Svensk standard för redovisningsuppdrag och genomför kontroller och rimlighetsbedömningar. I samband med detta upprättas en Rapport om Årsredovisning.

 • Bokslut
 • Årsredovisning samt inlämnande till Bolagsverket
 • Förberedelse till revisorer

Deklarationer

Vi upprättar deklarationer för Aktiebolag, Handelsbolag, föreningar, enskilda firmor och för privatpersoner.
Vi bistår med råd och anvisningar för hur företaget kommer att beskattas utifrån lämnade uppgifter.

Lönetjänster

Vi tar hand om ert företags löneadministration helt eller efter era behov med
kvalité, kompetens och system och garanterar därmed en korrekt och pålitlig lönehantering utifrån lagar och olika avtal.

Ekonomisk förvaltning

Vi sköter den ekonomiska förvaltningen av er förening och agerar bollplank åt er styrelse.
Tillsammans skräddarsyr vi vårt samarbete efter era behov för att ge en långsiktig och trygg framtid.

 • Betalningar
 • Hantering av avgifter och hyror
 • Löpande bokföring
 • Bokslut, Årsredovisning och deklaration
 • Budget
 • Lägenhetsförteckning
 • Överlåtelser
 • Rapportering mot myndighet

Rådgivning

När du behöver stöd eller ett bollplank i frågor kring ditt företag kan vi med vår breda kompetens och långa erfarenhet inom alla företagsformer hjälp dig att utveckla din verksamhet.
Vi är proaktiva kring ditt företags ekonomi, strategi och utveckling genom att vi har en närvaro, ett engagemang och har stor insyn i ert företag.

Vi utför även andra tjänster inom företagsadministration, vilka här presenteras översiktligt.

 • Bolags- / Ombildning av bolag
 • Försäljning av bolag / Avveckling
 • Generationsskifte.

Outsourcing

Vi erbjuder outsourcing av hela eller delar av er ekonomifunktion. Detta är en långsiktig lösning som skapar effektivitet och stabilitet och ni får tillgång till bred kunskap, lång erfarenhet inom redovisning och lönehantering.

Ni slipper dessutom långa och kostsamma rekryteringsprocesser då vi ansvarar för bemanningen.